top of page

 Forandring skjer når du blir det du er,

ikke når du blir det du ikke er

KARRIERE COACHING/VEILEDNING

 Som karriereveileder,  kan vi jobbe både med de klassiske jobbsøk verktøyer som kan være følgende:

  • CV

  • Søknad

  • Kartlegging av nettverk

  • Stillingsanalyse

  • Intervjutrening og /eller telefon trening

  • Egenpresentasjon inklusiv 90 sekunders ”pitch”

  • Bruken av LinkedIn og mange andre verktøyer.

  • Tilgang til "Karriereverktøy" om du er inne i en omstillingsprosess

Vi vil både jobbe med dine personlige styrker og svakheter - dine forskjellige kompetanser og ressurser og det er viktig å være tydelig på hvem du er, hva du kan og hva du vil!

 

Du kan stole på at du får tydelige tilbakemeldinger fra meg i den grad du ønsker det og at jeg vil finne dine unik talenter, samt dyrke frem og  anerkjenne  den beste versjon av deg. Jeg vil støtte deg i hele prosessen - og være din sparringspartner og din personlige heiagjeng.

WISE SAGE STORY
To a man who complained of his limitations, the wise sage said,"you are limited indeed.But have you noticed you can do things today that you would have thought impossible fifteen years ago?"What changed?"
"My talents changed."
"No.You changed."
"Isnt that the same thing?"
"No.You are what you think you are.When your thinking changed, you changed."

bottom of page