La ikke mennesker som ikke vil deg ditt beste, invadere ditt liv, tappe deg for energi og la deg stå alene med en følelse av aldri å være god nok

CO ACTIVE COACHING

Co Active Coaching ser vi som utgangspunkt at:

• Du er hel og ressursfull
• Du og jeg er i gjensidig interaksjon med 100% fokus på deg
• Jeg stiller alle typer spørsmål
• Jeg lytter til deg på mange nivåer

I denne inkluderende coachingen er det forkus på følgende:

• Bruke intuisjon, nysgjerrighet  og er tilstede for deg
• Vår allianse bygger på gjensidig tillit og fortrolighet
• Det vil være "oppgaver" til deg mellom samtalene med oppfølings spørsmål
• Vi vil arbeide med  "designing of your future"
• Avklarer dine CORE verdier
• Vi arbeider med "Balansehjul"- du bestemmer hvilket område vi snakker om

Anita i naturen.jpg

WISE SAGE STORY
To a man who complained of his limitations, the wise sage said,"you are limited indeed.But have you noticed you can do things today that you would have thought impossible fifteen years ago?"What changed?"
"My talents changed."
"No.You changed."
"Isnt that the same thing?"
"No.You are what you think you are.When your thinking changed, you changed."